Stimorol - Flashes of taste

Reklam för tuggummits Stimorol med två personer som står och ler mor varandra med väldigt vita tänder