Lilla Fridolf - Önsketidningen

Lilla Fridolf trycker på något som gjorde tidningen lite speciell - Önskeklubben, klubben där du som medlem kunde önska dig något och hade du tur så fick du din önskan uppfylld. Jag fick aldrig min önskan uppfylld... fast man fick ju några klistermärken och ett luffarschack-spel när man blev medlem.... alltid nå't.