Choklad till max!

Sex personer i vattnet på ett badhus är Nordchoklads sätt att sälja in deras chokladdryck TopKvick och CirkelKakao