Filmen Tummelisa

Reklam för den tecknade filmen Tummelisa, av Don Bluth