Palle Kulings fanclub

Reklam för Palle Kuling-klubben, en medlemsklubb där du utlovas att lära dig en massa saker mot en medlemskostnad på 129 kronor