LEGOs flicksatsning

Reklam för LEGO Paradisa - en modellserie riktat mot flickor