1979 års startlista hos GB

Reklam för GBs glassar. Bilden består av GBs sortiment 1979 samt en kupong där man kan skicka efter en kassett med musik och snack av Arthur Ringart.