Coolaste kornas mjölk blir Milkinis

Annons för Marabous nyhet Milkinis, som annonseras genom ett foto på en ko med öppen mun