Kurt!

Reklam för "Kurt Olssons tidning" med en bild på figurerna Kurt och Arne