Alla kan lära sig bugga!

Reklam för tuggummit Bugg, där 9 foton på barns om blåser bubblor med tuggummit lyfter fram produkten