Postens nya brevvänsmärken

Reklam för brevvänsmärken, framtagna av Posten. Ett foto av en tjej som håller upp mappen med dessa märken.