Ugh, blekansikte!

Reklam för glassen Stor Hövding från Trollhätteglass